ศักย์ไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆ (V) คือ งานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ +1 C จากตำแหน่งที่ศักย์ไฟฟ้าเป็น 0 มายังจุดนั้น

หรือ

ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งใดๆ (V) คือ พลังงานศักย์ไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยประจุที่ตำแหน่งนั้น (Ep/q)

ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากจุดประจุ Q เป็นระยะ R จะหาได้จากสูตร

๐ เวลาคำนวณต้องแทนเครื่องหมายของประจุ Q ด้วย

๐ ศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดใดๆ

ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดใดๆ หมายถึง “งานต่อหนึ่งหน่วยประจุ ในการเคลื่อนประจุระหว่างจุดทั้งสอง”

VB – VA = WAB / Q

A  ๐——————————๐ B

ถ้า Q เป็นประจุบวก จะพบว่า

W เป็น + เมื่อศักย์ที่ B สูงกว่าที่ A (ได้งาน)

W เป็น – เมื่อศักย์ที่ B ต่ำกว่าที่ A (เสียงาน)
W เป็น ศูนย์ เมื่อศักย์ที่ B เท่ากับศักย์ที่ A (ไม่มีงาน)
V = W / Q
W = QV
W = พลังงาน ในการเคลื่อนที่ประจุ Q หน่วย Joule
Q = ประจุไฟฟ้าหน่วย Coulomb
V = ความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด หน่วย (J/C หรือ Volt)

พลังงานศักย์ไฟฟ้า คือ พลังงานศักย์ต่อหนึ่งหน่วยประจุที่ใช้ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล

Ep = พลังงานศักย์ไฟฟ้า

q = ประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็น คูลอมบ์

V = ศักย์ไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต์

ส่วนพลังงานในการเคลื่อนประจุจากจุด A ที่มีความต่างศักย์

ไฟฟ้า VA ไปยังจุด B ที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า VB จะเป็นดังนี้

W = qVAB

W = พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุ มีหน่วยเป็นจูล

q = ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนระหว่างจุด A กับ B

V = ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A กับจุด B

V = Ed

ดังนั้น  W = qEd

d = ระยะระหว่างจุด 2 จุดในสนามไฟฟ้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s